Enligt den senaste ekonomiska prognosen, till och med maj, går skolnämnden mot ett underskott på 38,4 miljoner kronor i år. Det är faktiskt en liten förbättring jämfört med föregående prognos, som pekade på ett underskott på 41,1 miljoner kronor.

Hela kommunen går mot ett underskott på ungefär 78 miljoner kronor jämfört med vad man hade budgeterat för. Prognosen pekar mot ett minusresultat på 29,2 miljoner. För att bättra på ekonomin har ett besparingskrav på sammanlagt 40 miljoner tagits fram. Det har nu passerat kommunstyrelsen innan det ska tas i kommunfullmäktige.

Skolnämnden ska stå för 14,2 miljoner av de 40 miljonerna. Vård- och omsorgsnämnden har näst störst sparkrav, 13 miljoner kronor, och förutsätts om detta förverkligas att gå 9,4 miljoner kronor bättre än i budget.

Sven Jansson (S), skolnämndens ordförande, säger att han tror att det finns goda förutsättningar för skolnämnden att klara sparkravet.

– Vi har ändå en budget på 850 miljoner kronor. 14 miljoner är mycket pengar, men i förhållande till omsättningen vi har är det en hanterbar summa, säger Sven Jansson.

Skolnämnden ska ta upp ärendet på sitt sammanträde på onsdagen. Enligt Jansson kan besparingarna göras genom effektiviseringar inom administration och skolskjutsar.

– Kärnverksamheten ska inte påverkas. Det är viktigt att vi effektiviserar på administrativ nivå, säger han.

Till de övriga sparkraven på nämnderna hör att tekniska nämnden ska få ett överskott på minst 1,9 miljoner kronor (kostnader för kommunhus, Åkersbergs äldreboende och avskrivningar är då undantagna).