Skolnämnden med ansvar för grundskola och förskola går mot ett förväntat underskott på 15,2 miljoner kronor jämfört med budgeten för i år.

Hittills, till och med september, har skolnämndens nettokostnad varit cirka 633 miljoner kronor. Det är 14,5 miljoner mer kostnader än budgeterat. För hela året prognostiseras nettokostnaden hamna på cirka 849 miljoner kronor. Den ekonomiska rapporten föredrogs för skolnämnden i veckan.