I Parrow-rummet på lasarettet på onsdagsförmiddagen satt doktorer från bland annat Örebro, Uppsala och Stockholm och tittade på en pågående operation på storbildsskärm. Kirurgerna i operationssalen kommunicerade med sina kollegor i Parrow-rummet och berättade om vilka olika åtgärder som de genomförde vid operationsbordet.

På en storbildsskärm syntes hela operationssalen. På en annan mindre skärm kunde man se operationen i närbild.

Patienten opererades för bråck med en teknik som Dieter Berger har utvecklat. Den tyske kirurgen hade Bahman Darkahi, överläkare på kirurgiskt centrum på lasarettet, till sin hjälp i operationssalen, liksom naturligtvis annan operationspersonal.

Bahman Darkahi förklarar Dieter Bergers sandwich-teknik med att man vid bråckoperationen bygger in tarmen mellan två nät.

Med mer traditionella bråckoperationer, där hålet sys igen, kommer bråcket tillbaka i 50 procent av fallen, enligt Darkahi. Han förklarar att det är knepiga operationer när patienter är stomiopererade, med ett hål där tarmen tenderar att komma ut som ett bråck. Med en operation mot detta med sandwich-tekniken ska inte bråcket komma tillbaka.

– Det som utmärker patientgruppen är att de ofta är äldre och svagare, säger Bahman Darkahi.

Onsdagsförmiddagens operation var den första med Bergers teknik i Sverige. Det var dock inte den första i Norden.

– Jag har faktiskt opererat vid två tillfällen i Finland, dit jag blivit inbjuden, berättar Dieter Berger.

Han tillägger att det långt ifrån är första gången som svenska kirurger ser en sådan operation. Flera svenska kirurger har varit på studiebesök till kliniken i kurorten Baden-Baden.

På eftermiddagen genomförde Dieter Berger och Bahman Darkahi en andra operation. Utöver det höll Dieter Berger en föreläsning för de tillresta läkarna mellan operationerna.

Bahman Darkahi ser inga hinder att mer eller mindre direkt börja operera med sandwich-tekniken på lasarettet.

– Tekniken verkar vara tillämplig och jag har sett hur han arbetar i Tyskland. Det är helt genomförbart, säger han.

– Mitt mål är att vi ska bygga upp någon sorts bråckcentrum på lasarettet.