Men den som inte vill byta utövare behöver inte göra någonting.

– Du som idag har din hemtjänst från Aleris kommer från och med nu få den utförd av Vardaga.

Det säger Mattias Porsaeus, utvecklare på vård- och omsorgsförvaltningen i Enköping.

I höstas offentliggjordes att koncernen Ambea group köpt Aleris omsorg.

Den del av koncernen som heter Vardaga, och redan finns i Enköping, bland annat genom det nya omvårdnadsboendet i Älvdansen och på demensboendet Rosengården, tar över hemtjänstverksamheten.

Kommunen informerade på måndagen om köpet och lovar att den som har hemtjänst från det här privata bolaget ska få tjänsterna utförda som vanligt, trots bytet.

Ambeas vd, Fredrik Gren, sa i ett pressmeddelande när nyheten presenterades:

"Ambea och Aleris Omsorg står på samma stabila grund gällande värderingar, företagskultur samt syn på kvalitet och innovation. Vi passar bra ihop och tillsammans kan vi bygga Nordens ledande omsorgsföretag för kvalitets- och innovationsutveckling. I Ambea, vars kvalitetssystem Qualimax redan anses som branschledande, stärks nu möjligheten till en än mer effektiv och kvalitativ omsorg. När antalet anställda i koncernen nu nästintill fördubblas och antalet bäddar eller omsorgsplatser ökar till 11 000".