Ledare Internet skulle göra geografiska avstånd betydelselösa, sade framtidsspanarna för inte allt för länge sedan. Videosamtal och allt vassare digital teknik skulle göra att jobbpendlande och affärsresor minskade. Det skulle vara möjligt att sitta i en torpstuga i skogen och sköta arbetsuppgifter lika effektivt som i ett öppet kontorslandskap i storstan.

Men löftena slog inte in. Resandet verkar knappast ha minskat under de senaste åren, tvärtom. Detta trots att mycket går att sköta på distans.

I takt med att banker, myndigheter och affärer har öppnat filialer i den digitala världen kan konsumenterna sköta allt mer över internet. Räkningar kan tas emot, betalas och bokföras utan att en enda gång lämna skrivbordet. Myndighetsärenden kan i många fall lösas över internet – precis som julhandeln. Dessa förändringar påverkar människors vardag, men kanske mer i det lilla än det stora.

När det går att spela upp en ny storfilm via nätet ersätts biobesök med hemmakvällar. Rundor i butiker byts ut mot surfande mellan affärer på internet. Till och med det mänskliga umgänget kan skötas allt mer via digitala tjänster. Och den här utvecklingen gör att vardagen kan bli mer likartad i stad som på land.

Att det finns goda möjligheter till internetuppkoppling över hela landet är såldes av stor betydelse, men kanske inte främst för att möjliggöra en större omställning utan för att människor ska kunna leva som de förväntar sig. Särskilt nu när den gamla koppartråden för fast telefoni har börjat släckas ner på sina håll är det angeläget att fibernätets utbyggnad hänger med, för att uppkopplingarna inte ska störas.

Kring den nya infrastrukturen behöver samtidigt den statliga inblandningen balanseras. Servicen på landsbygderna kan inte alltid vara identisk med den i städerna. Å ena sidan bör staten ta ett långtgående ansvar för att säkerställa grundläggande infrastruktur och möjligheten till goda kommunikationer – särskilt när befintlig nätinfrastruktur är under avveckling. Å andra sidan ska inte fastighetsägarnas egna ansvar för att hålla sig med uppdaterad teknik förringas.

Det vi ser är ett teknikskifte som påverkar vardagens planering, men effekterna lär inte vara revolutionerande. Snarare sker förändringen inom de redan existerande ramarna. I tätorter och på landsbygderna syns hur en del befintliga butiker allt mer tar karaktär av utlämningsställen för paket som har beställs från nätbutiker. Det här innebär att fysiska butiker blir kvar och i processen blir allt viktigare som mötesplatser. I en del orter med många butiker lär däremot konkurrensen från internet-handeln bli allt svårare.

Efter att det fasta telefonnätet är utbytt mot fiber eller mobila lösningar lär också mer vara sig likt än olikt. Även om dagens fiberutbyggnad ofta utmålas som en betydande milstolpe på historiens väg. (SNB)

Edvard Hollertz/SNB