Brå har på regeringens uppdrag kartlagt polisanmälda hot och kränkningar som skett via nätet. I studien har 713 anmälningar som kom in under 2012 gåtts igenom.

Oftast är den som kränker eller hotar en jämnårig person, om offret är under 18 år. Majoriteten av nätkränkarna generellt är män och hälften är dömda för brott tidigare.

När det gäller yngre personer är det enligt forskarna vanligast att pojkarna utsätts för hot om våld, inte sällan dödshot. Flickor hängs oftare ut med bilder, särskilt med sexuell underton. Till bilden, som också kan ha manipulerats, står det ofta något nedsättande om flickans påstådda sexualitet, exempelvis att hon är en "hora".

Trots att gärningsmannen är känd i två tredjedelar av fallen så lades 96 procent av anmälningarna i kartläggningen ned. Orsakerna varierar, vanligaste är att det är svårt att bevisa (44 procent) men i en femtedel av fallen klassades det som hänt inte som brott eller så var gärningsmannen inte straffmyndig.