Detta blev en bra fingervisning om problemet för föreningen att planera sin verksamhet på ett tillfredsställande sätt under rådande förhållanden. De rådande förhållanden är lokalproblemen vid Ljunggården inför den kommande renoveringen/ombyggnaden, vilket det nu blir, och framför allt när undrar alla.

Ordförande Berit Hansson berättade om ett möte med en politiker och en tjänsteman i kommunen där hon framlagt önskemål om att få delta vid planeringen av arbetet. PRO Enköping har hela tiden fått leta information om vad som händer.

Dagens gäst var Mats O. Karlsson, som visade ett bildspel, där han berättade om författaren Jan Fridegårds liv, som han beskrivit i en bok, efter samtal med Fridegårds dotter Aase Fridegård Penayo och även grävt i Fridegårdsarkivet.

Några representanter från kaffekommittén hade fixat kaffe med tillbehör, som avslutning på dagens möte.