Vildsvinsjakten är en del av Håbo kommuns försök att minimera svinens besök i tätorten, eftersom djuren bökar sönder gräsmattor och odlingar i jakt på mat.

Håbo kommuns viltvårdare arbetar med att kartlägga vildsvinens förekomst och rörelser. Tillsammans med flera jaktlag jagar de på kommunens och jaktlagens mark. Ser du ett vildsvin uppmanas du höra av dig till kommunen - så att viltvårdaren får koll på hur djuren rör sig.