Även Håbo kommun gör som Enköping och låter asylsökande 18-åringar som studerar på gymnasiet bo kvar i kommunen tills de har fått beslut från Migrationsverket.

– De får bo kvar så de kan fullfölja utbildningen, det gäller den grupp som ännu inte fått något beslut, säger socialchef Thomas Brandell.

Håbo har tagit emot ett 20-tal ensamkommande ungdomar och av dem är det sex-sju stycken som ännu inte fått beslut från Migrationsverket.

Kommunen får statsbidrag för ungdomarna, omkring 700 000 förra året och cirka 400 000 för 2018.

– Integrationen är en viktig del i mottagandet och ur integrationssynpunkt är det bra om de kan gå kvar på gymnasiet här istället för att flyttas till Migrationsverkets förläggning, säger Thomas Brandell.