Tekniska nämnden har sagt ja till att gå vidare med Norrvatten-alternativet. Om det så småningom blir verklighet av planerna så säkras även alternativa möjligheter för vattenförsörjningen i Bålsta tätort.

– Men det är tidigt i processen, inga beslut är fattade. Nu har vi godkänt förstudien och går vidare. Det är många komplexa frågor som måste lösas, säger Lisbeth Bolin (C), tekniska nämndens ordförande.

Sigtuna och Upplands-Bro är två av elva kommuner som är anslutna till Käppala-verket, insprängt i berget på Lidingö.

Tillsammans med Knivsta är de två också anslutna till det geografiskt ännu större kommunalförbundet Norrvatten som producerar dricksvatten från Mälaren vid Görväln-verket i Järfälla.

Nu kommer Håbo kommun att söka medlemskap där.

– Vi inleder en dialog och undersöker också möjligheten att koppla upp oss på Sigtunas ledningsnät. 

Kommunen har även utrett möjligheterna att bygga ut, eller bygga ett nytt, va-verk i Skokloster och endast dra ledningar från Bålsta.

Det geografiska läget nära Knivsta och Sigtuna är ett skäl till kommunen ser det här som det bästa alternativet för Skokloster, där personer anslutna till va-nätet väntas öka från 1 900 till 5 600 de närmaste 30 åren.

Hur lång tid tar det, tror du?

– Förstudien, som vi i nämnden har fått en noggrann redovisning av, bedömer att hela genomförandetiden upp till sex år. 

Och kostnaden?

– Det är taxefinansierat, betalas av abonnenterna, men investeringen beräknas till omkring 53 miljoner kronor, säger Lisbeth Bolin.