Det planerar Håbo kommun sedan man fått fyra miljoner kronor från Naturvårdsverket för lokala klimatinvestreingar.

Klimatinvesteringsstödet ska användas för att uppföra en tankstation i Bålsta tätort.

"Att kunna erbjuda fler att tanka förnybart är en viktig åtgärd för att nå lokala, nationella och globala klimat- och energimål. Det är också betydelsefullt för Håbos attraktionskraft och för den regionala utvecklingen", skriver kommunstyrelsen.

Nu pågår samarbete med lokala aktörer för att hitta en lämplig placering. Kommunen ska också "ställa om delar av den egna fordonsflottan och ställa drivmedelsspecifika krav i de mest transportintensiva upphandlingarna".