Socialdemokraten Agneta Hägglund lämnade in en motion till kommunfullmäktige i Håbo kommun om gratis bussresor för pensionärer under lågtrafik.

Hon vill att Håbo kommun inför kostnadsfria resor för alla pensionärer inom Håbo kommun, när det är lågtrafik.

Tidigare har Håbo kommun ansökt om gratis bussresor för pensionärer men fått nej av dåvarande landstingets kollektivtrafikförvaltning. Nu vill Agneta Hägglund göra ett nytt försök och föreslog att Håbo kommun återigen inför kostnadsfria resor för alla våra pensionärer inom Håbo kommun och under lågtrafik.

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.