På Aronsborgs Konferensgård på torsdagen höll Håbo kommun ett dialogmöte för företagare, medborgare, politiker och tjänstemän. Det var det första sådana mötet inom ämnesområdet leva, bo och fritid. Tidigare har liknande förstaträffar hållits inom ämnena kommunikation/infrastruktur och dialog/samverkan.

Bakgrunden till näringslivsprojektet Tillsammans mot 4,0 är att Håbo fick dåligt betyg i Svenskt Näringslivs senaste rakning. 3,0 är knappt godkänt. Målet är att nå 4,0 i betyg och tillhöra ett 20-tal kommuner i Sverige som ligger på den nivån.

Lars-Erik Sandgren började som vd för Håbo Marknads AB i februari i år. Tidigare har han tagit Katrineholms kommun genom samma resa som Håbo nu står inför. Katrineholm gick från just 3,0 till 4,0 på fyra år.

Artikelbild

| Företagare. Catharina Kimby, Skoklostermacken, och Mats Mattsson, Håbo Buss, är engagerade deltagare.

– Det går. Det är ingen raketforskning, säger Lars-Erik Sandgren och berättar att de jobbade på ett likadant sätt i Katrineholm som Håbo nu gör.

Han tillstår att det egentligen inte är siffran som är viktig i sammanhanget, utan att få till ett näringslivsklimat som upplevs väldigt bra i Håbo. Samtidigt är siffran viktig i kommunens marknadsföring. När företag tittar på kommuner att etablera sig i så tittar de på helheten, däribland Svenskt Näringslivs rankning.

Början på vägen mot målet är att företagare, politiker och tjänstemän möts öga mot öga och pratar med varandra. Processägare Petra Forsström på Håbo Marknads konstaterar att det var just bristen på dialog som stack ut i svaren på Svenskt Näringslivs frågor om företagsklimatet i Håbo.

– Vi måste prata med varandra och inte om varandra. Vi ska inte käfta och tjafsa internt, säger Lars-Erik Sandgren.

Artikelbild

| Prioritering. Vad är viktigast när det gäller leva, bo och fritid?

I konkurrensen mot de övriga kommunerna gäller det att visa upp en enad front, enligt hans uppfattning.

Mötesdeltagarna fick diskutera frågor inom leva, bo och fritid i tre 20-minuterspass i olika grupper. Alla idéer skrevs ner på lappar. Till slut sattes lapparna med idéerna upp på större lappar med olika områden. Livskvalitet, hög servicenivå och en gemensam målbild var de områdena där flest post it-lappar fästes.

Artikelbild

| Resultat. Livskvalitet har flest post it-lappar.

Diskussionerna utmynnade i en slutsats, nämligen den att Håbo kommun ska gå från ord till handling. Många tycker att det händer för lite i Håbo.

På nästa workshop inom leva, bo och fritid gäller det att hitta lösningar. Den här gången togs idéerna fram. Slutligen, i januari, blir det dags att prioritera. Då ska ett förslag till åtgärdsplan tas fram.