I månadsskiftet september/oktober hade lokalförsörjningschefen Mattias Jonsgården hoppats att färdiga alternativ skulle överlämnas till Håbo-politikerna för beslut.

Men utredningsarbetet fortsätter.

– Det har blivit en försening på mellan en och en och en halv månad. Det är viktigt att vi får fram ett bra faktaunderlag, vrider och vänder på alla stenar, säger Jonsgården.

Så det är mer komplicerat än kommunen räknade med?

– Ja, det kan man säga. Vi är transparanta med det. Förberedelsefasen inför ett projekt av det här slaget kan ta mellan ett par månader och ett halvår. Det här inleddes strax före sommaren och vi har fortfarande inte fått alla svar på den nuvarande statusen. Jag tänker främst på konditionen på stomme och grund, säger han.

Mattias Jonsgården framhåller att i ett perspektiv på 40 år, minimitiden för den beräknade livslängden på en ny simhall, så kan någon månads extra förberedelser vara bra.

Vilka alternativ tittar ni på?

– Att bygga en ny simhall intill den gamla eller göra en grundlig renovering av den nuvarande. I båda alternativen behålls relaxavdelningen, som invigdes 2006, säger han.

Mattias Jonsgården säger att ett tredje alternativ skulle kunna bli aktuellt om politikerna förkastar de alternativ som ska presenteras i november.

Kommer simhallen att kunna användas under byggtiden?

– Byggs det en helt ny simhall så kan den ju det. Vi tittar på det, vilka behov måste vi ha och vilka kan vi avstå i från, säger han.