Det är gatu- och parkavdelningen som bygger om vid Gransätervägen. Enligt kommunen ingår bland annat nya övergångsställen och passager, ny cykelparkering och en separerad gång- och cykelbana samt angöring för hämta och lämna skolbarn.

Hela bygget kommer inte att bli färdigt till skolstarten, utan en del av projektet väntas bli klart i september.

Det är cykelparkeringen och ombyggnaden av lastgatan som avslutar trafiksäkerhetsåtgärderna i västra Bålsta.