Håbo kommun kommer att börja bygga en ny och tillfällig parkeringsplats på Scouttomten nu under november.

Den nya parkeringen kommer att ha grusbeläggning och vara upplyst. Enligt kommunens planering ska iordningställandet av de 200 platserna ha genomförts till årsskiftet.

Parkeringsnyheten är en del i centrumprojektet. När parkeringen på Scouttomten står färdig ska nämligen den befintliga parkeringen vid Stationsvägen och Stockholmsvägen göras om till ett tillfälligt busstorg i samband med att busstorget byggs om.

Det försvinner 100 p-platser från Stationsvägen/Stockholmsvägen, men i och med att 200 nya tillkommer på Scouttomten utökas antalet p-platser i området med 100.

Tidningen har tidigare berättat om centrumprojektet i Bålsta. Håbohus planerar att uppföra ett 17-våningshus vid intill Bålsta station i den första etappen som omfattar totalt cirka 700 lägenheter.

Kiosken och vänthallen vid stationen kommer att rivas för att ge plats för det höga 17-våningshuset.

Första etappen kretsar kring stationsområdet med ett nytt resecentrum med busstorg, stationspark, bostäder och handel. I området norr om järnvägen planeras utökade parkeringsmöjligheter för pendlare.

Målet för centrumprojektet är att ersätta tätorten Bålsta med en livfull småstad under parollen "från tätort till stad".

Tidigare har kommunen gjort en upphandling av ett nytt p-däck, men fick avbryta upphandlingen och skjuta upp bygget av p-däcket. Ingen kunde leverera p-däcket till Håbo i tid och däcket visade sig vara dyrare än vad som var tänkt.