Därför förändras programutbudet på Fridegårdsgymnasiet.

Det är ett av gymnasiesärskolans tre nationella program på gymnasieskolan i Håbo som från och med läsåret 2020-2021 får ny inriktning.

Programmet "erbjuder större möjligheter till arbete, främst inom förskola, fritidsverksamhet, sjukvård, äldrevård samt inom omsorgen", menar barn- och utbildningsförvaltningen och politikerna håller med.

Fridegårdsgymnasiet satsar på att växa, både med antal program och med antal elever. Sedan tidigare är det beslutat att Fridegårdsgymnasiet startar ett barn- och fritidsprogram från och med hösten 2020. En ny gymnasieskola finns också med i planeringen på längre sikt.