Fastigheten, som enligt planhandlingarna är på 87 000 kvadratmeter och ägs av konferensanläggningen Aronsborg, föreslås bebyggas av upp till 500 bostäder.

Kommunens planavdelning har inte med Aronsborgsplanen bland sina prioriterade projekt, en lista som godkändes av kommunstyrelsens arbetsutskott tidigare i veckan.

Om det kan bli så många bostäder är dock osäkert.

"White Arkitekter presenterar ett väl genomarbetat förslag till förtätning. Det innehåller en variation av bostadstyper, möjlighet till lokaler, förskola och gröna stråk. 500 bostäder på den begränsade ytan är samtidigt i överkant", skriver tjänstemännen inför beslutet om planuppdrag.