Föreläsningen är en del i föreningens seminarieserie där toppforskare bjuds in till samtal med patienter, anhöriga, politiker samt engagerade krafter inom kommun och landsting.

45 deltagare hade hörsammat inbjudan och representerade bland annat flera av de lokala neuroföreningarna.

Föreläsningen handlade om att Odla hjärna och hur resultaten, som tilldelades Nobelpriset 2012, nu omvandlas i praktiken. Den gav en djup inblick i hur långt forskningen kommit idag inom stamcellsteknik och vilka begränsningar och möjligheter som finns inom neuroforskning.

Doktor Malin Kele som tillsammans med professor Anna Falk driver Karolinska Institutet iPS stamcellsfacilitet engagerade stort och väckte många skratt och applåder. Malin visade hur den snabba teknikutvecklingen och metodförnyelsen inom området gjort att man nu kan odla och studera nervceller skapade från en hudbit eller ett blodprov.

Varför är det viktigt? – För att nu kan man för första gången skapa helt individspecifika stamceller, och därmed även hjärnceller, vilket gör att man kan skräddarsy behandlingar helt utan etiska komplikationer. Och som inte stöts bort av kroppen eftersom det är patientens egna celler.

De nya metoderna ger forskare möjlighet att försöka återskapa vad som sker i hjärnans utveckling samt vid sjukdomstillstånd. Möjligheter öppnas för nya diagnoser och terapistrategier. För dem som lyssnade öppnades ögon för att man inte längre behöver mushjärnor för forskningen. Istället kan en kopia av en riktig mänsklig hjärncell odlas fram som har de DNA och egenheter som aktuell patient har.

Det var en utmattad skara åhörare som tackade föredragshållaren för en pedagogisk tvåtimmars föreläsning. Där svårbegripliga latinska termer bytts till en folklig och rolig eftermiddagsstund. Nu vet dessa besökare att genom att odla hjärna skapas en försöksmiljö som är nära den verkliga hjärnan. Det öppnar för möjligheter att hjälpa sjuka på nya sätt genom bättre anpassade metoder än nuvarande.

Seminariet var det andra i Bålsta Parkinsonförenings serie inriktat på stamceller och dess möjligheter för patienter som lider av neurologiska sjukdomar. Målet med seminarieserien är att ge patienter, anhöriga, men även beslutsfattare inom kommunen fördjupad kunskap för att skapa ökade chanser till förbättrad livskvalitet och vård.