I sitt tal såg hon tillbaka på sin egen tid i Utrikesdepartementet på 90-talet som ett enklare utrikespolitiskt läge. Då hade muren fallit i Berlin, Nelson Mandela hade frigetts efter 27 år i fängelse. I Europa närmade sig staterna varandra och demokratin kändes stabil.

Nu, ett par decennier senare, har spänningarna ökat. Populismen och tron på enkla lösningar breder ut sig världen över. Demokratiska värden som en fri press, oberoende domstolar och värnande om minoriteter och alla människors lika värde ifrågasätts.Detta skapar oro världen över.

Lena Hjelm Wallén pekade ändå på hoppfulla tecken i utvecklingen för människor världen över; medellivslängden ökar, barnadödligheten minskar, läskunnigheten är 86 procent, flickor går till 90 procent i skolor. Det finns också ett hopp i att de nuvarande problemen är skapade av människor – då borde det också finnas möjlighet att tackla dem och göra något åt bristerna. Hon fäste också hopp till den unga generationen som känner ansvar för sin framtid och till att vi alla i våra lokalsamhällen är beredda att i samverkan göra vardagen lite bättre.

Artikelbild

| Årets talare Lena Hjelm Wallén är även ordförande i Anna Lindhs minnesfond.

Mötet arrangeras av Socialdemokraterna och Villberga hembygdsförening och även om en regnskur en timme före mötets öppnande ställde till lite huvudbry kunde det genomföras i strålande sol under god publiktillströmning. Scendraget stod för den inramande musiken och hembygdsföreningen serverade kaffe med bland annat goda äppel- och björnbärspajer som hade en strykande åtgång.