Forum för levande historia släpper ett nytt digitalt undervisningsmaterial om antisemitism som stöd till både lärare och elever. Myndigheten menar att det i dag finns ett stort behov av kunskap om fördomar och brott mot judar – både på grund av lärare som efterfrågar stöd, och hatbrottstatistik som visar att antisemitismen ökar.

Till Ingrid Lomfors, överintendent på Forum för levande historia, hör lärare av sig och vittnar om att de inte kan undervisa om Förintelsen eller antisemitism i klasserna, eftersom där finns ett motstånd mot det eller att de blir ifrågasatta. "Den typen av kommentarer får vi oss till del ganska ofta”, säger Ingrid till SR (17/8).

Det är upprörande läsning – men inte förvånande. För några år sedan uppmärksammades en komvuxskola i Helsingborg då en lärare blev kritiserad för en förintelsediskussion. Under en SFI-lektion fick eleverna lyssna på nyheter, varav en handlade om årsdagen av befrielsen av koncentrationslägret Auschwitz. En av eleverna ifrågasatte förintelsen. Vikarien förklarade att de inte kunde ta den diskussionen då – och när eleven fortsatte att högt uttrycka sina åsikter kring förintelsen och judar sade läraren att eleven fick lämna klassrummet om han inte kunde vara tyst.

När vikarien sedan kallades in till ett möte med en av skolans fasta lärare, som också är samordnare, fick han uppmaningen att "ha i bakhuvudet att det vi betraktar som historia är den historia som vi har tagit del av." När elever har tagit del av andra historieböcker är det alltså ingen idé att diskutera fakta mot fakta, enligt läraren.

Det är en undfallenhet som inte går att acceptera, och en postmodern kunskapssyn som bara kommer att försvåra integrationen. Att det finns ett institutionaliserat hat mot judar och judendom i Mellanöstern och stora delar av arabvärlden, och att det hatet följer med många av dem som invandrar till Sverige, har länge varit en sanning som politiker och opinionsbildare velat förneka. Om det nu inte är fallet längre kan inte svaret vara att relativisera och bortförklara. Problemen med hot och våld mot Sveriges judar kommer aldrig att kunna stävjas om inte ens skolan förmår stå upp för grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Sedan år 2011 är undervisning om förintelsen obligatorisk för årskurs 9 och i gymnasiet – men uppenbarligen har den särskilda svårigheter i dag. Det nya utbildningsmaterialet som är tänkt att ge grundläggande kunskaper om antisemitism historiskt och i dag, och få fler att se och våga bemöta antijudiska uppfattningar, är ett bra initiativ. Det kräver dock också att lärare vågar sätta hårt mot hårt i diskussionerna i klassrummen, och att skolledningar faktiskt ställer sig bakom lärare som gör det. (SNB)