Den kalla krigsvintern 1943 ramlade mor Nora vid jultid när hon var på väg att hämta vatten till korna vid Per Albin torpet Åbacken i Nyby i Jämtland och bröt revben. Den 29 december 1943 födde hon en gosse som döptes till Mats. Det var säkert en smärtsam förlossning att föda barn med ett brutet revben.

Mats var nummer fem i en syskonskara på nio barn. Han var studiebegåvad och tack vare stöd av föräldrar och lärare lyckades han studera. En avgörande faktor var också uppbyggnaden av den svenska välfärdsstaten med bland annat studiebidrag, som gjorde det möjligt för Mats att göra en klassresa. Han utbildade sig till jägmästare, kom så småningom till Enköping, blev riksdagsledamot och landstingsråd. Vid ett tillfälle berättar Mats fanns det tre riksdagsledamöter från Trögden, utöver han själv, Rosa Östh och Ingegerd Troedsson.

Mats som oftast kallas Mats O bidrog med anekdoter från sitt politiska liv som vi årsmötesdeltagare lyssnade till under andäktig tystnad.

När vi ville veta mer sa Mats att nu får det räcka. ”Jag vill hellre tala om viktiga samhällsfrågor än om mig själv”. Det blev dock intressanta samtal under den följande fikapausen där Barbro Rosqvist läste dikter och ledde oss i gympa. Anneli Djurklou bidrog med roliga barncitat om barns uppfattning om att vara pensionär. Gulli Persson berättade om föreningens program i vår och Kent Nylén, Inga Johansson och Barbro Rosqvist såg till att vi inte var hungriga när årsmötet inleddes. Mats O Karlsson ledde årsmötesförhandlingarna.

2017 var ett aktivt år för PRO Norra Trögd. Ett dussintal medlemmar deltog i en studiecirkel om välfärdsteknik och en något mindre grupp i en datautbildning. Föreningen genomförde ett dussintal medlemsmöte och fyllde 65 år i maj 2017.

Styrelsen kommer under 2018 att bestå av Tomas Lagerwall, ordförande, Anneli Djurklou, sekreterare och kassör, Hildegard Lindh, studieorganisatör, Monica Jonsson, ledamot, Barbro Rosqvist, ledamot samt Gulli Persson, Gunn Andersson och Robert Kjellman som ersättare.

Vårt mål är att vara en aktiv förening som erbjuder en intressant och omväxlande verksamhet för våra medlemmar och som driver intressepolitik till gagn för alla äldre. Vi vill också öka samarbetet med PRO Södra Trögd och andra pensionärsorganisationer.