Besökarna erbjöds att göra ett enkelt digitalt hörseltest som visar om det finns tecken på en hörselnedsättning eller inte. Ett tjugotal personer valde att göra testet och för de flesta visade det på en försämrad hörsel. De uppmanades därför att göra en hörselundersökning på någon av de två hörselkliniker som finns i Enköping.

Det blev också intressanta samtal om hörsel,  både utifrån fakta och egna erfarenheter. Många hörselskadade upplever svårigheter att få förståelse från omgivningen, som trots att man ofta säger till inte kommer ihåg en så enkel sak som att ha ögonkontakt vid samtal. 

Vid tisdagens arrangemang informerade audionom Caroline Norrström från hörselkliniken AudioNova om hur det går till när man testar hörseln, får en hörapparat och vid behov andra hjälpmedel. Kommunens syn- och hörselinstruktör, Karin Almgren, berättade om det viktiga arbete hon utför för att hjälpa personer som behöver råd och stöd i sin hantering av hörapparater. Utan hennes hjälp skulle många äldre inte använda sina hörapparater.  Då förlorar man ofta sitt sociala liv, sina kontakter med närstående och vänner.  Det kan bli en isolering som lätt leder till depression. Det ökar också risken för demens.

Som vanligt vid föreningens arrangemang var skrivtolkar bokade och tack vare det, med texten visad på en stor projektorduk, kunde alla följa med på vad som sades. Det sista föredraget på lördagen handlade om släktforskning. Håkan Palm, ordförande i föreningen Enecopia, visade vilken information man hittar i olika typer av register.