Jimmie Åkessons (SD) skandalösa intervju i Morgonpasset i P3 (29/8) förtjänar att kommas ihåg under lång tid, särskilt att han inte klarade av att välja Frankrikes president Emmanuel Macron över Rysslands Vladimir Putin. En demokratiskt vald ledare eller en närmast enväldig despot. Valet ska inte vara svårt, men var det för Åkesson och det visar tydligt på det stora problemet med Sverigedemokraterna.

Det kan gott erkännas att SD inte är helt utan förtjänster. Det har krävts ett visst mod att stå emot den tidigare invandringspolitiken även när den var hegemonisk. Därtill vill partiet satsa på inre och yttre säkerhet. Det är inte bara sunt utan också nödvändigt. Men det är även Moderaternas politik – och Alliansens.

Det som kanske främst skiljer SD från M, och som gör det vanskligt att rösta på partiet, är synen på samhället. Den är för smal. En grundläggande del av konservatismen är att se samhället för det gytter det faktiskt är. Precis som människan själv är samhället mångfacetterat och fullt av motsättningar och motsägelser.

Att hantera och administrera en sådan mosaik är en balansakt. Det kräver nationalism, men det är inte tillräckligt. Långt därifrån. Det krävs mycket mer. Felet är inte nationalismen, att vara nationalist är inte att vara rasist. Men så länge som man enbart tar sig an samhället utifrån en dimension kommer man att göra mer skada än nytta.

Och om SD har förstått värdet av nationen har de samtidigt missat många andra värden. Det skapar en ensidighet där nationalismen ska lösa alla problem. Det är också det som är anledningen till att rasister och nazister söker sig främst till just SD. Det är inte ett höger- och inte ett vänsterparti, varken konservativt eller socialistiskt, utan enkom nationalistiskt.

Det är den smala nationalistiska ideologin som gör att Åkesson inte kan välja mellan Macron och Putin. Demokrati är ett av många andra värden som måste ingå i en sund ideologi, men för den som ser världen enbart i form av nationalism spelar det mindre roll.

Däri ligger också Moderaternas stora konkurrensfördel gentemot SD – det är ett parti med en komplett samhällssyn. M är inte utopistiskt såsom Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet utan ett vårdande parti. Det ser sådant som är värt att bevara och slåss för det, inte för att skapa en perfekt värld utan för att göra tillvaron så bra som möjligt för alla oss som lever i den. Successiva förbättringar som utgår ifrån mänsklig värdighet, demokrati och frihet. Moderaterna ser människors drivkrafter och kreativitet men också deras sämre sidor. Det är ett parti som förstår värdet av nationen men som en del i en större idévärld.

Den som inte ser världen för vad den är kan inte hjälpa den i längden. Moderaterna är inte lika enkelspårigt tydliga som SD – men det är också vad som gör det till ett bättre parti. (SNB)