Den frågan ställer sig forskare vid bland annat University College London i tidskriften The Lancet.

Forskarna jämförde 3,9 miljoner engelska födslar inklusive 11 392 dödsfall under åren 2003–2012, med en dryg miljon svenska födslar inklusive 1 927 dödsfall under samma period.

I slutändan visade det sig att 29 barn per 10 000 dör i England mellan två dagars ålder och upp till fyra år, medan motsvarande siffra i Sverige var 19 barn per 10 000. Om England hade haft liknande barnadödlighet som i Sverige, hade 607 dödsfall per år kunnat undvikas.

Efter att ha analyserat dödsfallen lite noggrannare visar det sig att en låg födelsevikt, för tidig födsel och medfödda tillstånd, som hjärtfel, är betydligt vanligare i Storbritannien än i Sverige. Enligt forskarna kan detta förklara 77 procent av skillnaden.

Olika välfärdssystem

Enligt en av medförfattarna, Anders Hjern, överläkare och professor vid Karolinska institutet, är den huvudsakliga förklaringen till skillnaden systemiska, hur det brittiska samhället jämfört med det svenska är utformat.

Bakgrunden till den här studien är en stor diskussion i England som gick ut på att det är allmänläkarna som bär skulden, men vi visar att den främsta förklaringen är skillnader i välfärdssystemen, det vill säga skillnader som påverkar de gravida kvinnorna redan innan barnet är fött, säger Anders Hjern till TT.

Till skillnad från England, säger han, ger våra välfärdssystem de gravida kvinnorna bland annat en ekonomisk trygghet.

Att vara fattig innebär en kronisk stress. Det finns ganska intressant forskning om hur en sådan stress påverkar en gravid kvinna, säger Anders Hjern.

Kampanjeffekt

Det ekonomiska gapet mellan den femtedel som tjänade minst respektive mest var fyra gånger i Sverige under den aktuella tidsperioden, skriver forskarna, medan den var hela sju gånger i England.

De svenska gravida kvinnorna är heller inte lika ofta överviktiga som i England, samt röker och dricker mindre.

Vi har ju haft kampanjer att man vare sig ska dricka eller röka under graviditeten som haft effekt. Att röka är ju en klar riskfaktor att föda förtidigt. Dessutom går de äldre barnen i Sverige på dagis. Det är inte alls lika vanligt i England där dagis är både dyrare och inte lika tillgängligt. Där är det vanligare att barn till fattiga är hemma med sin arbetslösa mamma i stället, säger Anders Hjern.