Brott En högstadieskola i Boden har upptäckt att elever på skolan använder narkotika och säljer droger till klasskamrater.

Narkotikaförsäljningen och de elever som missbrukade kunde identifieras tack vare information som kom till skolans kännedom.

Föräldrar till elever på skolan fick ett informationsbrev om det inträffade i förra veckan, skriver Norrbottens Kuriren.

Vilken typ av droger det handlar om vill skolan inte uppge.