När jag först föreslog detta trodde alla att jag var galen, men nu lyssnar allt fler, säger han.

Rashid Sumaila arbetar till vardags vid University of British Columbia i Kanada. Han föreläser nu i Sverige med anledning av priset.

Han anser att situationen i världshaven är ytterligt allvarlig – och det värsta problemet är utfiskningen.

Artikelbild

| Fiskare drar upp nät fulla med fisk utanför Perus kust. Men fångsterna i världshaven har minskat stadigt sedan 1990-talet – ett säkert tecken på att fiskbestånden är överexploaterade. Arkivbild.

I framtiden kan möjligen klimatförändringen bli allvarligare, men i dagsläget är fisket det stora hotet, säger han.

I problembilden inkluderar han den odlade fisken.

Rovfiskar som lax måste utfodras med annan fisk. Det innebär att du tömmer haven på foderfisk och krill för att livnära den odlade laxen. Det är vansinne, säger han.

Konstgjord andning

Men värst är utfiskningen i haven. Enligt en beräkning är 58 procent av fiskbestånden i haven utfiskade eller överexploaterade – i hög grad en effekt av att många regeringar i världen ger fiskenäringen konstgjord andning genom stora subventioner.

Varje år tar fiskenäringen globalt emot 35 miljarder dollar i subventioner. Utan subventionerna skulle en stor del av fisket bli olönsamt, exempelvis bottentrålningen i Stilla havet och Atlanten, säger Rashid Sumaila.

Fredade oceaner

Hans lösning är att förbjuda allt fiske på ett avstånd av 200 sjömil från kusterna. I praktiken skulle det innebära att det öppna havet, två tredjedelar av oceanerna, blev stängt område för fiskeflottorna.

Det låter mycket, men då bör man betänka att 90 procent av alla fångster är i kustområden. Bara 10 procent är på öppet hav. Och vinsten i form av fredade områden skulle bli enorm, säger han.
Vi behöver många fler fredade områden. Vi måste skydda dem som en försäkring för framtiden. Fiskbestånden behöver områden där de kan återhämta sig.

Övervakningen skulle bli svår, men skulle kunna ordnas med satellitövervakning, enligt Sumaila.

Han påpekar att det första stora fredade havsområdet på öppet hav i internationella vatten blir verklighet nu i december då Rosshavet i Antarktis blir marint skyddsområde.

Det är det första området, men inte det sista. Någon dag i framtiden kommer en stor del av haven att vara skyddade, säger han.