De längsta straffen får två män som döms till fängelse i tio månader.

Filmerna gjordes tillgängliga genom länkning till servrar utomlands. Linköpings tingsrätt anser att verksamheten, som skedde på flera sajter, hade ekonomiskt motiv. Enligt åtalet fick männen 900 000 kronor i annonsintäkter från Dreamfilm.

Svensk Filmindustri hade begärt nästan tio miljoner kronor i skadestånd, men fick bara 1,3 miljoner som de dömda ska betala tillsammans. En nämndeman ville dock ge SF fyra miljoner i skadestånd.

Männen har haft olika roller i verksamheten. Var och en döms för sitt eget handlande. Rätten anser inte att de agerat i samförstånd om allt. En 25-årig man döms för 118 brott mot upphovsrättslagen och 45 fall av medhjälp till sådana brott.

Utifrån hur lagen ser ut är det en bra dom när det gäller straffvärdet, säger Henrik Pontén, jurist på Rättighetsalliansen som motarbetar brott på nätet.
Men internationellt sett är straffskalan för liknande brott mycket låg i Sverige, vilket gör att den här typen av tjänster dras till Sverige, säger Pontén.