Israel Det israeliska parlamentet har i en första votering med siffrorna 52–49 sagt ja till ett lagförslag som gör det lättare att utdöma dödsstraff mot någon som befunnits skyldig till mord i attacker som klassas som terrorism. Det krävs ytterligare tre omröstningar innan det kontroversiella lagförslaget kan antas.

Senast Israel avrättade någon var 1962, då den nazistiska krigsförbrytaren Adolf Eichmann hängdes. I dag kan en militärdomstol utdöma dödsstraff om alla tre domare är eniga. Med det nya förslaget ska det räcka med en majoritet.

Det är ultranationalistiska politiker, som förespråkar tuffa tag mot militanta palestinier, som kommit med lagförslaget.

Premiärminister Benjamin Netanyahu röstade för. Han säger nu att en fråga som denna kräver djupare debatt bland ministrarna innan den skickas åter till parlamentet.

Netanyahu har sagt att han är för dödsstraff i extrema fall av terrorism.