Vi har bra relationer och ska fortsätta utveckla dem, säger Löfven till TT.

Löfven togs emot av Jakobsdottír vid det rykande geotermiska kraftverket Hellisheidi, beläget en halvtimmes bilfärd utanför Reykjavik och omgivet av vulkanen Hengill.

Jakobsdottír fick vänta en liten stund på Löfven, som anlände i sällskap med frun Ulla Löfven och Sveriges ambassadör Håkan Juholt, på grund av ett smärre tidsmissförstånd. Men hon var på gott humör.

Artikelbild

| Forskare inom projektet Carbfix har utvecklat en metod för att lagra koldioxid i marken vid det geotermiska kraftverket Hellisheidi utanför Reykjavik. Arkivbild.

Vi har träffats många gånger och har en mycket god relation, och Sverige och Island åtnjuter starka bilaterala band, säger Jakobsdottír till TT.
Huvudfokus för vårt möte kommer att vara klimatfrågor, och Sveriges, Islands och de andra nordiska ländernas handlingsplan.

Även Löfven var positiv inför mötet.

Jag ser fram emot att träffa Islands statsminister. Vi har bra relationer och ska fortsätta utveckla dem, sade statsministern innan han och Jakobsdottír försvann vidare in på anläggningen.
Artikelbild

| Eirikur Hjalmarsson, kommunikationschef vid energibolaget Orkuveita Reykjav kur som driver de geotermiska kraftverken vid Hellisheidi.

"Som en svamp"

Där fick de en visning av projektet Carbfix, inom vilket forskare utvecklar metoder för att lagra koldioxid i marken. Man har sedan 2014 ett system på plats som fångar in koldioxiden som finns i den ånga som bildas i samband med utvinningen av geotermisk energi ur berggrunden.

Den infångade gasen blandas med restvatten från kraftverket och pumpas sedan tillbaka ner i berggrunden, som vid Hellisheidi är särskilt rik på basalt.

Basalten fungerar som en svamp som suger åt sig och omvandlar koldioxiden till mineral, förklarar Eirikúr Hjálmarsson, kommunikationschef vid energibolaget Orkuveita Reykjavíkur som driver de geotermiska kraftverken vid Hellisheidi.

Forskarna har kunnat visa att över 95 procent av den koldioxid som pumpats ner i berggrunden omvandlats till mineral inom två år.

Nästa steg är att förfina metoderna med att även lagra koldioxid som sugs direkt ur luften.

Ett schweiziskt företag har en mindre testanläggning för det ändamålet vid Hellisheidi, vars infångade koldioxid redan nu pumpas ner i marken tillsammans med den som genereras av kraftverket.

Resurskrävande

Att på det sättet rensa luften på växthusgaser har pekats ut som en viktig pusselbit i den framtida kampen mot klimatförändringarna. Problemet med att tillämpa tekniken som används vid Hellisheidi i större skala är dock att det skulle kräva stora mängder vatten och basalt.

En möjlig lösning som undersöks av forskare är att helt enkelt använda havsvatten längs den så kallade Mittatlantiska ryggen, där havsbotten även passande nog är rik på basalt.

Efter besöket vid Hellisheidi höll Jakobsdottír och en gemensam arbetslunch.

Senare under dagen träffade Jakobsdottír den finländske statsministern Antti Rinne och Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Merkel är inbjuden som gäst till de nordiska statsministrarnas traditionsenliga sommarmöte, som hålls på tisdagen.

På agendan för diskussionerna står förutom klimatet bland annat säkerhetspolitik och mänskliga rättigheter samt möjligheterna till ökat nordisk-tyskt samarbete.