Över 4,7 miljoner människor har blivit förflyttade i teplantageregionen Assam på grund av översvämningarna. Tusentals av dem har sparsam tillgång till mat och rent vatten.

Anamika Das, som är en av dem som förflyttats till ett hjälpläger i Assam, har haft problem med att amma sin son.

Vi har överlevt på enbart kokat ris i nästan sju dagar nu, säger hon.

Assam är det område som har drabbats värst av översvämningarna i Indien. Även grannländerna Nepal och Bangladesh har drabbats. Minst 153 personer har omkommit i Indien, Nepal och Bangladesh av översvämningarna.

Regionen Assam svämmas ofta över av floden Brahmaputra. Vattennivåerna i floden och i dess stora biflöden har börjat sjunka, även om de fortfarande ligger på farligt höga nivåer, enligt indiska myndigheter.

Vi gör vårt bästa för att nå ut till de drabbade människorna på bästa möjliga sätt, men ja, situationen är verkligen mycket dålig, säger den ansvariga ministern i Assam.

Regnen i norra Indien håller vanligen i sig från juni till oktober. De mest omfattande översvämningarna brukar ske senare under monsunperioden.

Monsunregnen är livsviktiga för människorna i Indien, Nepal och Bangladesh. Vattnet behövs för vattning och för att grundvattennivån ska fyllas på, men skyfallen orsakar också stor förödelse.