Det ska bli en plats dit man kan komma utan att behöva känna oro för sin hälsa, säger Hanna Odén, miljöhandläggare vid länsstyrelsen i Västmanlands län, till TT.

Silvergruvan var i drift mellan 1400-talet och 1960-talet, och har genom åren producerat drygt 400 ton silver samt en stor mängd bly. En spännande historisk plats – men dess arv har gett upphov till stora mängder förorenat avfall som riskerar att spridas via yt- och grundvatten.

Vi har nästan hela periodiska systemet i metaller, säger Hanna Odén när hon berättar om marken vid en av världens tidigare absolut viktigaste silverfyndigheter.

För det populära besöksmålet i Västmanland döljer en riktigt giftig cocktail. I varpen – en restprodukt efter hantering av malm som tidigare helt sonika kastats ut i högar – återfinns bland annat antimon, arsenik, kvicksilver, kadmium, bly och zink. I den mer finkorniga restprodukten aftersand döljer sig koppar.

"Tog det man hade"

Håligheter i marken har historisk fyllts upp med avfallsprodukter från gruvan samt tegel och kol.

Man tog det man hade, förklarar Hanna Odén.
TT: Vad visste man egentligen om gifterna på den tiden?
Arsenik har man vetat länge att det är en giftig metall, men man hade inte miljö- och konsekvenstänkandet.

Nu ska området saneras, och Länsstyrelsen tänker skjuta till 150 miljoner kronor till arbetet. Tre års förberedelser väntar innan själva saneringsarbetet drar i gång 2022.

Finns hälsorisker

Bland annat ska förorenat grus och damm asfalteras över där människor och fordon rör sig, och gruvområdets vatten saneras.

Det föreligger ju risker med området, annars skulle vi inte prioritera det, säger Odén och berättar att man tidigare har stängt en lekplats.
Man kan bli akut förgiftad till exempel vid förtäring av jord.

Trots det strömmar besökare till platsen. Och det går bra att vistas vid gruvan, säger Odén.

Ja, om man håller sig på anvisade områden. Klart man kan sitta i gräset på en filt men var försiktigt med att förtära sånt som legat på marken.