En rad kraftigt förorenade platser har översvämmats i stormen Harvey. USA:s miljömyndighet EPA har sett på flygbilder att de gamla industriområdena är vattenfyllda.

En av de översvämmade platserna, totalt rör det sig om elva, är en gammal dumpningsplats för giftigt avfall från ett pappersbruk. Lokalbor har hävdat att utsläpp därifrån orsakar cancer.

Många oroas över kemikalier som sprids i vattenmassorna efter stormen som nu bedarrat.