Under 2017 omkom 113 människor i bränder i Sverige, enligt preliminära siffror från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Statistiken för det gångna året kan komma att ändras eftersom siffrorna uppdateras löpande av MSB.

Mellan 2007 och 2016 har 110 personer omkommit i bränder per år i snitt.

Under året som gick var 43 av de som omkom kvinnor och 66 män. Fyra personer har ännu identifierats.

Enligt MSB:s statistik är de flesta som omkommer i bränder mellan 45 och 64 år. Den åldersgruppen utger 37 procent av de som får sätta livet till.

Den vanligaste orsaken till dödsbränder är rökning och står för nästan en tredjedel av alla bränder med dödlig utgång de senaste tio åren.