Medicin Patientsäkerheten påverkas när specifika läkemedel tar slut – det menar representanter för 17 av Sveriges 21 regioner enligt en granskning av Ekot.

Så kallade restnoterade läkemedel – alltså mediciner som stundom inte går att beställa från tillverkare – är ett växande problem. Under 2019 har runt tusen läkemedel vid något tillfälle varit restnoterade, och just nu saknas 360 sorter, enligt Ekot. Alla utom en av de tillfrågade regionerna har upplevt problemet.

Det innebär en potentiell patientsäkerhetsrisk, det skapar oro hos patienter, stort merarbete för sjuksköterskor och läkare. Så, ja det är ett stort problem, säger Maria Palmetun-Ekbäck, chef för Läkemedelscentrum och ordförande i Läkemedelskommittén i Örebro till Ekot.