En 15-årig pojke sköts ihjäl på öppen gata. Ingen är ännu gripen för mordet som skedde i ett av Malmös mest levande områden en lördagskväll för två veckor sedan. Men ovanpå tidigare våldsdåd i staden utlöste händelsen kraftiga reaktioner.

Polisen utlyste dagen därpå en nationell särskild händelse vid namn Operation rimfrost. Insatsen är till viss del fortfarande under uppbyggnad, men polisen har redan börjat arbeta "väldigt aggressivt", enligt Mats Löfving.

I blickfånget står vad han kallar för "röda individer". Det handlar om mellan 200–300 personer som polisen just nu arbetar med att identifiera en efter en.

Artikelbild

| Polisen i Malmö har fått förstärkning från andra delar av landet för Operation rimfrost.

Det är de individerna som står för de mesta och de största hoten. De ska vi låsa in. Vi kommer efter hand att få ner antalet och rikta in oss väldigt hårt mot de som är kvar, säger han.

Inget slutdatum

Effekterna av polisens arbete kommer att bedömas löpande under projektets gång. Den slutgiltiga målsättningen är tydlig. Tryggheten i Malmöregionen ska upplevas som – och faktiskt vara – betydligt större än den är nu, förklarar chefen för Noa.

Vi ska ha vänt trendkurvan med otrygghet, mord, användning av skjutvapen, sprängmedel och synlig narkotikahandel. Människor ska uppfatta en tydlig skillnad.
Det ska inte finnas någon synlig kriminalitet. Det ska vara ordning och reda. Polisen ska synas. Det ska inte begås några grova våldsbrott. Det är den typen av åtgärder som vanliga människor uppfattar som viktiga när man är på stan.

Operationen är tänkt att pågå i sex månader, men det kan justeras. Det viktiga är att det ger effekt, menar Löfving.

Om det sedan tar tre månader, sex månader eller ett år är helt ointressant för mig.

Hemliga insatser

Som en del i den nuvarande insatsen har poliser från övriga delar av Sverige anslutit till Malmö. Bombskyddet, flygverksamheten, pågående utredningar och den synliga polisen på gatan har fått förstärkning utifrån.

Det sker också en del hemliga insatser. Rena antal vill jag inte gå in på, men det har kommit en del och det ska komma ytterligare.

Regeringen har tillsatt en utredning för att ordningsvakter ska kunna avlasta polisen mer, som ett sätt att bekämpa gängkriminaliteten. Mats Löfving välkomnar det.

Polisens dilemma

Samtidigt betonar han att situationen i Malmö inte är unik. Han menar att en liknande våldsutveckling har skett i bland annat Stockholm, Örebro, Linköping, Uppsala, Värnamo och Västerås. Där kraftsamlar dock inte polisen.

Vi kommer att ha dilemman att brottas med. De nordliga delarna av Sverige har inte den här typen av problem. Betyder det att polisen i glesbygd ska förstärka i storstad? Det är ett av våra dilemman när vi fokuserar så hårt på den organiserade kriminaliteten, säger Löfving.