Religion En präst som gjort islamofobiska och antisemitiska uttalanden avkragas, skriver Kyrkans Tidning. Enligt domkapitlets utredning har prästen gjort uttryck för "djupt problematiska teologiska utsagor". Prästen ska i en nazistisk podd gjort jämförelser mellan Jesus och Hitler.

Prästen överklagade beslutet till Svenska kyrkans överklagandenämnd, men även nämnden konstaterar att prästen brutit mot Svenska kyrkans lära och ordning.

”Annat än obehörighetsförklaring kan inte komma ifråga. Överklagandet ska därför avslås”, skriver överklagandenämnden i sitt beslut.

Prästen förnekar inte uttalandena, men har åberopat åsiktsfrihet.

Enligt Kyrkans Tidning har prästen ingen tjänst i Svenska Kyrkan.