I Trafikverkets sammanställning av hur många av de större svenska rovdjuren som dödades på vägar och järnvägar under 2017 var örnarna i klar majoritet. Hela 96 örnar fick sätta livet till, liksom 33 lodjur, tolv björnar, sex vargar och två järvar, rapporterar P4 Norrbotten.

Det är väldigt många. Speciellt när det gäller örnar. Det är när de äter på trafikdödade djur som de körs på, säger Stephen McLearnon på Trafikverket till SR.

För att minska antalet rovdjur som dödas måste kadaver från andra påkörda djur, som älgar, renar och rådjur snabbare tas bort så att rovdjuren inte lockas att komma och äta. Trafikverkets målsättning är att eftersök av påkört vilt ska starta inom två timmar efter att det rapporterats till polisen.

Dessutom ska Trafikverket vidta åtgärder för att minska antalet påkörningar av ren och klövvilt genom att rusta upp och komplettera viltstängsel.

Vi börjar på stambanan i Västernorrland och arbetar oss norröver mot Norrbotten. Vi tittar även på Malmbanan, speciellt mellan Kiruna och Riksgränsen, säger Stephen McLearnon.