Forskning Som ett steg i att optimera djurförsöken vill Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, starta ett nytt djurförsökscenter på större djur, rapporterar P4 Uppland. Tillsammans med Uppsala universitet och Göteborgs universitet har SLU ansökt om 90 miljoner kronor för projektet hos Vetenskapsrådet.

Vi tycker det har satsats alldeles för lite på att optimera de försök som utförs. Dessutom vill vi ta ett krafttag för att hitta andra tekniker som gör att man på sikt kan ersätta djurförsök och det krävs mycket pengar för det, säger Henrik Rönnberg, professor i internmedicin för sällskapsdjur.

Däremot ser Djurrättsalliansen det nya projektet som ett problem.

Läser man ansökan är det tydligt att man vill fylla ett behov av stora djur som det inte finns tillgång till i nuläget, säger Daniel Rolke ordförande för Djurrättsalliansen.