Datalagring behövs för brottsbekämpning men enligt EU-domstolen är den svenska lagringen av information om samtal, meddelanden och internetåtkomst ett för stort intrång i privatlivet.

De tre utredarna, Sigurd Heuman, Mikael Kullberg och Christofer Gatenheim, föreslår därför att regeringen inför en begränsad modell där myndigheter bara lagrar de uppgifter som är mest värdefulla, skriver de på DN Debatt.

Men polisen ser fortsatta svårigheter att utreda grov brottslighet.

Grova brott

De viktigaste uppgifterna som ska lagras är nummer och tid för alla mobilsamtal och meddelanden (mejl och sms), vilken mobilmast som använts, tidpunkt när man kopplar upp mot internet och vilken ip-adress som används samt vilken abonnent. Men enligt Ahlqvist, som också medverkat som expert i utredningen, kommer informationen finnas i "mycket begränsad" omfattning. Han är också kritisk till att uppgifterna till skillnad från i dag ska lagras olika länge, från två till tio månader.

Vad som sägs i samtal, står i meddelanden eller vilka webbsidor som någon besökt ska inte lagras. Inte heller samtal eller meddelanden med exempelvis Skype, Gmail eller Messenger. Så är också fallet i dag. Men en användare bakom en ip-adress ska kunna spåras oavsett vilken teknik operatören använder sig av, vilket inte gäller i dagsläget, enligt utredningen.

Mänskliga rättigheter

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg är nöjd med det som utredningen föreslår:

"Ett välavvägt förslag i en svår och angelägen fråga, som jag i min egenskap av expert i utredningen, står bakom", skriver hon på Twitter.

I den nya utredningen används Europakonventionen om mänskliga rättigheter som argument för en fortsatt omfattande lagring av användaruppgifter.

"Det innebär att Sverige har en folkrättslig skyldighet att ha effektiva metoder för brottsbekämpning. Datalagring är en mycket effektivt sådan metod. Det finns inte heller något alternativt sätt att få del av samma information. Någon form av datalagring måste därför finnas", skriver utredarna.

Utredningen överlämnas till justitieminister Morgan Johansson i eftermiddag.