Ledare Migrationsverkets remissvar på regeringens förslag om att en särskild grupp ensamkommande ska få stanna för att gå gymnasiet är en ren sågning. Mycket få av dessa personer kan styrka sin identitet, vilket är ett krav för att få tillfälligt uppehållstillstånd då det inte finns något skyddsbehov. Vill regeringen trots detta att gruppen ensamkommande ska få stanna måste den införa ytterligare reglering i lag som ändrar beviskraven för identiteten, skriver Migrationsverket. Ett annat alternativ kan också vara att ta bort kravet att säkerställa sin identitet för att få tillfälligt uppehållstillstånd.

Gruppen ensamkommande som regeringen vill ge tillfälligt uppehållstillstånd består av ungefär 9 000 personer. De ska bland annat ha ansökt om uppehållstillstånd senast 24 november 2015 och antingen studera på gymnasiet eller ha för avsikt att göra det.

Regeringen menar att dessa personer har blivit orättvist behandlade, eftersom Migrationsverkets handläggningstider varit så långa att många, enligt de uppgifter som finns, hunnit fylla 18 år innan beslut om uppehållstillstånd fattats. Därför vill Socialdemokraterna och Miljöpartiet driva igenom en tillfällig lag som tillåter att denna grupp, trots att skyddsskäl inte finns, ska få tillfälliga uppehållstillstånd för att kunna studera på gymnasiet.

Den osäkra åldern hos de flesta ensamkommande ställer dock till det. Migrationsverket påpekar i remissvaret att det med regeringens förslag finns en risk att personer som är alldeles för gamla får gå på gymnasiet.

Det är tydligt att regeringen bestämt sig för att den här, ofta högljudda, gruppen ensamkommande ska få stanna, oavsett hur många lagändringar som krävs och vilka andra grupper som åsidosätts. Ett agerande som underkänner hela systemet för reglerad och rättssäker invandring, och som tydligt visar det olämpliga i att låta personer med osäker ålder och utan skyddsbehov få uppehållstillstånd.

Som tur är har lagförslaget ännu inget stöd i riksdagen. Regeringens hopp ligger hos Centerpartiet, som väntar in remissvaren och det slutgiltiga lagförslaget innan det ger besked. Förhoppningsvis kan Migrationsverkets bedömning övertyga även C om det orimliga i förslaget.