Ledare Partiernas anonyma sötebrödsdagar är räknade. Riksdagen har beslutat om nya, hårdare regler för anonyma bidrag. Reglerna har i debatten främst sagts försvåra för de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna men väldigt lite talar för att det faktiskt är så..

Dagarna då väljarna skämdes för att stödja SD är i allt väsentligt över. SD är dock fortfarande mer skeptiska till ett förbud mot anonyma donationer än övriga partier. De borgerliga partierna redovisar 2016 inga gåvor alls över tröskelvärdet på ett halvt prisbasbelopp som har gällt sedan 2014.

Annat är det med de mer aktivistiska partierna. Feministiskt initiativ tog 2016 emot 75 000 kronor från två privata välgörare. Det är mycket pengar för ett år mitt emellan två val, åtminstone för ett parti som aldrig har varit särskilt nära att komma in i riksdagen. Miljöpartiet fick samma år in 16 donationer över tröskelvärdet på sammanlagt 803 920 kronor. Vänsterpartiet redovisade å sin sida gåvor över gränsen för hela 2,3 miljoner kronor.

De nya reglerna som nu röstats igenom innebär ett förbud mot anonyma gåvor över 0,05 prisbasbelopp. Det motsvarar i år 2 275 kronor. Hittills har partierna kunnat välja att avstå sina anonyma bidrag och betala in pengarna till Kammarkollegiet, vilket inte verkar ha skett. Nu kommer det dock att bli tvingande.

De hårdare reglerna är av godo. Regleringen har länge varit minst sagt bristfällig. Det var först inför valet 2014 som Sverige alls fick några lagar för detta. Tidigare reglerades det genom en frivillig överenskommelse. Det krävs inget överskott av cynism för att inse att där skapas en bördig mylla för korruption att växa i.

Däremot inte sagt att de nya reglerna är tillräckliga. Socialdemokraterna lutar sig mot två stora finansieringskällor utöver partistöden. Den första är lotteriverksamheten Kombispel, en hänsynslös rörelse. I höstas avslöjades att Socialdemokraternas lotteri sedan 2014 har skickat sex personer om dagen till Kronofogden och S har dessutom gett sin lottförsäljning över telefon undantag i lag för att kunna verka så effektivt som möjligt. Därtill är det många som köper lotterna i butik utan att veta att de stödjer Socialdemokraterna. Detta torde inte få vara tillåtet. Partifinansierande verksamhet bör vara tydligt innehållsdeklarerad.

Den andra stora inkomstkällan för S är de LO-anslutna fackförbunden. 2016, så långt ifrån ett valår det går att komma, tog Socialdemokraterna emot över 11,6 miljoner kronor från LO-förbunden. Detta ökar kraftigt under valår. Då uppstår även en sammanblandning mellan organisationerna där en stor andel av LO:s tjänstemän valarbetar åt S på arbetstid. LO bedriver också egen kampanj för S och mot de borgerliga i form av bland annat reklamkampanjer. Dessa bidrag passerar aldrig partikassan och redovisas inte någonstans. Men de är nödvändiga för Socialdemokraternas nuvarande existens.