Mötet inleddes med skönsång av kören Västanvind under ledning av Britt Deng. Man började med Det lyser en stjärna och avslutade med Underbart är kort. Dessemellan höll Berit Bergman en stämningsfull parentation över de 22 medlemmar som avlidit under året som gått.

Sittande ordförande Inger Rosén-Hansson öppnade årsmötet och lämnade omedelbart över till Sören Sagström i valberedningen för val av presidium. Detta kom att bestå av rutinerade Bengt Wahlberg som ordförande och Monica Söderberg som sekreterare med Birgitta Brolin och Bo Johansson som justerare. Inger fortsatt så att berätta om den mycket omfattande och varierade verksamheten som föreningen och dess åtta kommittéer bedrivit under 2017 med hjälp av många ideella krafter. Tack till alla medverkande.

Ett problem under året har varit bristen på lämpliga möteslokaler i Enköping. Föreningens ordinarie lokaler på Kryddgården är ofta upptagna. Västerledskyrkan är en utmärkt ersättningslokal, men tyvärr med begränsat parkeringsutrymme. Dessutom kostar lokalen hyra som sedan måste återsökas från kommunen. Det blir en onödig rundgång av pengar.

Bokslutet visade ett mindre överskott, främst beroende på den omfattande aktiviteten i många studiecirklar. Styrelsen beviljades också tacksam ansvarsfrihet med en ren revisionsberättelse som grund. Från 2019 tvingas emellertid föreningen höja medlemsavgiften från 250 till 280 kr, beroende på att SPF:s riksorganisation höjt sin del med 30 kr. Även avgiften för månadsmötena ökar något redan från hösten 2018 för att ge utrymme åt en högre möteskvalitet. Programkommittén kommer dessutom att successivt ordna fler aktiviteter mellan månadsmötena.

Inger Rosén Hansson omvaldes med acklamation till ordförande. Bland ordinarie styrelsemöte avgick emellertid tre trotjänare. Istället invaldes Anita Nehler, Stig Hallgren och John Bergström och även bland ersättarna blev det idel nyval. Revisorer och valberedning omvaldes däremot.

Därmed kunde Bengt Wahlberg, som lett förhandlingarna med fast hand, avsluta årsmötet. Nu följde avtackning av presidiet och kören, av tre avgående styrelseledamöter Monica Söderberg, Tinna Forsling och Lars-Erik Lundgren, av Kurt Pettersson och Bo Johansson efter 15 år i Resekommittén, av Sten Brunsberg lika länge i Friskvårdskommittén och några till.

Innan det till slut blev tid för kaffe informerade ett par av kommittéerna om vad de har på gång varefter Västanvind avslutade mötet med ytterligare några vackra sånger.