Just nu går många unga och funderar på vilken högskoleutbildning de ska välja. 16 oktober är sista ansökningsdagen.

För att underlätta valet kom Arbetsförmedlingen nyligen med en prognos om var de flesta jobben kommer att finnas om fem–tio år.

För hela landet gäller att det förmodligen kommer vara brist på bland annat lärare, fritidspedagoger, ingenjörer, läkare, sjuksköterskor och tandläkare i framtiden.

I Uppsala län kommer det förmodligen att saknas folk inom dessa yrken plus några till.

– Alla de branscher som har en direkt koppling till ett växande Uppsala kommer nog mer eller mindre att ha en god efterfrågan framöver, säger Jim Enström, analytiker och projektledare på Arbetsförmedlingen.

Exempelvis kommer troligtvis merparten av offentliga sektorn att ha fortsatt stora behov i Uppsala län. Inom denna bransch finns yrken som undersköterska, psykolog, apotekare och tand-läkare.

Även handel, tjänster, transport och bygg behöver sannolikt en hel del folk på sikt. Här kan det exempelvis bli fortsatt brist på bagare, personal inom dagligvaruhandel och servitörer samt annan personal till turistnäringen.

– Dessutom har delar av industrin en god efterfrågan och kommer sannolikt att ha det även framöver men här är det svårare att sia om framtiden, säger Jim Enström.

Finansiell verksamhet, IT-tjänster samt tekniska konsulter har också en stark efterfrågan sedan länge i Uppsala län. Yrken där det är ont om folk i denna bransch är exempelvis programmerare och civilingenjörer inom kemi, -elektronik eller -maskinteknik.

– Dessa tre branscher (Finansiell verksamhet, IT-tjänster samt tekniska konsulter) gynnas även av närheten till Stockholm. Ett faktum jag tror kommer att kvarstå framöver, säger Jim Enström.