– Allt syftar till att skrämma och förnedra barnet och uppfylla NN:s (den åtalade mannen) behov av makt och kontroll, summerade kammaråklagare Annika Wennerström när det uppmärksammade målet avslutades efter närmare 20 förhandlingsdagar i Uppsala tingsrätt.

Kärnfrågan är om de sexuella handlingar som flickorna tvingats utföra på sig själva framför webbkamera ska betraktas som våldtäkt, trots att gärningsmannen hela tiden suttit hundratals mil bort framför sin egen dator och aldrig fysiskt rört flickorna.
– Om gärningsmannen hade varit i samma rum som flickorna är det ingen tvekan om att det skulle ses som våldtäkt. Vi anser att det inte blir någon skillnad för att han sitter bakom sin dataskärm. Övergreppen är högst fysiska och verkliga för barnen, sade kammaråklagare Emelie Källfelt.

Mannen, som är i 40-årsåldern, är åtalad för brott mot 27 barn i USA, Kanada och Skottland, de flesta under 15 år. Genom hot om att lägga ut bilder av flickorna på porrsidor eller hot om att döda deras anhöriga har han förmått dem att utföra sexhandlingar framför sina webbkameror i flickrummen, samtidigt som mannen suttit vid sin  dator i Uppland. I flera fall har de tvingats använda föremål i underlivet, i några fall har yngre syskon eller husdjur dragits in i handlingarna.

Mannen har sparat flera av filmerna, som nu utgör de tyngsta bevisen mot honom. Sekvenser har visats under rättegången, som till allra största delen hållits bakom stängda dörrar för att skydda flickorna. Fallet har även uppmärksammats i internationell press.

Artikelbild

| Den 41-årige mannen från Uppland misstänks ha utsatt minst 27 barn för grova sexuella övergrepp över nätet. Han har erkänt mycket men anser inte att det rör sig om våldtäkt. Arkivbild.

Ingen har tidigare dömts för våldtäkt via nätet – gärningarna har hittills rubricerats som sexuella övergrepp – men enligt åklagarna finns nu flera avgöranden som banar väg för en första fällande dom för "digitala våldtäkter". Åklagarna närmast vädjade till tingsrätten att gå i spetsen för en ändrad praxis.

Mannen har erkänt många av gärningarna men anser inte att de kan klassas som våldtäkter. Hans båda försvarare pekade på att ingen lagändring skett och inga prejudicerande domar finns:
– Ett övergrepp utan fysisk kontakt av någon annan än målsäganden själv kan inte jämställas med en kvalificerad sexuell handling. Domstolen har att utgå från lagstiftningen, inget annat, sade advokat Kronje Samuelsson i försvarets slutanförande.


Försvararna pekar på att mannen hjälpt till i utredningen och bland annat avslöjat sina lösenord till olika chattforum, som lett utredarna till flera brottsoffer. Enligt försvaret agerade mannen till slut så oförsiktigt att han i det närmaste angav sig själv när han ringde och hotade en kvinna från sin egen mobil, som snabbt spårades:
– Telefonsamtalet var ett rop på hjälp. Han var medveten om att hans leverne behövde en kraftfull förändring, sade advokat Alexander Norman.

Den åtalade mannen satt mellan sina försvarare och föreföll uppmärksamt följa åklagarnas slutanförande. Han antecknade i ett block framför sig men gjorde under den sista rättegångsdagen inga egna inlägg. När alla enskilda misstänkta brott har avhandlats under föregående rättegångsdagar har det skett inför stängda dörrar. 

Mannen har tidigare dömts flera gånger för att genom grova hot fått flickor att klä av sig och utföra sexhandlingar framför webbkameror. Åklagarna lyfte fram de många återfallen som en försvårande omständighet och pekade på att samma metod, modus, använts förr:
– Hans modus har utformats under två decennier. Det är samma tillvägagångssätt nu som vid tidigare domar, sade Annika Wennerström.


Åklagarna lyfte fram andra inslag som de anser är försvårande, bland annat att mannen medvetet letat efter flickor under 15 år, utnyttjat deras skyddslöshet och agerat särskilt hänsynslöst. Enligt åklagarna har många av offren drabbats hårt av skuld, skam och självskadebeteenden efter gärningarna. Åklagarna yrkade på minst tio års fängelse, samtidigt som flickornas juridiska företrädare krävde höga skadestånd till offren.

Försvararna ansåg tvärtom att inget talar för att mannen medvetet sökt särskilt unga flickor och inte heller haft skäl att tro att de var under 15 år. De pekade också på att mannen, enligt egen uppgift, ofta varit så berusad vid näthoten att han inte kunnat kontrollera sitt agerande.
Tingsrätten meddelar sin dom om tre veckor. Det mesta talar för att domen, oavsett utgång, kommer att överklagas till hovrätten av åtminstone någondera parten.