Träden suger upp vattnet från leran och gör att den blir torr och krymper ihop. Markytan sjunker då och med den både hus och gator.

– Vi har hållit efter och lagat. Men byggnaden fortsätter att sjunka och dessutom tippar den allt mer mot gatan, berättar Sören Edström.

LÄS MER: Uppsala sjunker och det är lerans fel

Artikelbild

| Träden utanför Sören Edströms hus får stå kvar.

Längs med gatan står ett flertal stora björkar planterade bara ett par meter ifrån huset där Sören Edström bor.När hans pappa köpte huset år 1958 var björkarna små och huset stod rakt, men i dag ser det annorlunda ut. Björkarna har nu blivit stora och byggnaden sned. Det är och har varit flera sprickor i byggnaden och ett trappsteg till en av ingångarna har sjunkit ned till gatunivå. Redan sommaren år 1989 när det var torrt fick huset en sättningsskada. De boende var då tvungna att göra en grundförstärkning då byggnaden hotade att rivas på grund av sprickan. Trots förstärkningen med pålar fortsatte den oförstärkta delen av huset att sjunka och problemen har fortsatt. Går man genom lägenheterna känner man tydligt att huset är snett, enligt Sören Edström.

– Dörrar kommer i kläm och vissa blir självöppnande, andra självstängande. Vi har haft avloppsrör som spricker.

Det är Uppsala kommun som äger träden. Tillsammans med bostadsföreningen har Sören Edström bett Uppsala kommun att ta ned dem.

– Men kommunen svarade att det är "karaktärsträd" som måste stå kvar.

Artikelbild

| björkarna suger upp vattnet från leran som gör att det blir sprickor i byggnader.

LÄS MER: Leran har format Uppsala

Intill Sören Edströms hus har grannfastigheten sina garage. En av grannarna renoverade sitt garage under förra hösten på grund av en spricka. Den har dock redan kommit tillbaka. Det står flera garage i rad och de som är närmast träden har sjunkit ned i marken.

Artikelbild

| Thomas Eldh och Henrik Håkansson har arbetat med Sören Edströms fall i flera år.

– Detta är ett tydligt bevis för vad träd och lera kan göra.

Sören Edström kontaktade till slut konsultföretaget Bjerking AB i Uppsala för att få hjälp. Sedan dess har man försökt att bevisa för kommunen att det är björkarna och leran som skadat huset.

Artikelbild

| Träden utanför Sören Edströms hus får stå kvar.

– Där träden växer tar de vatten från leran, som blir torr så att den krymper och marken sjunker ihop där husen står, säger Henrik Håkansson, geotekniker på Bjerking.

Enligt experterna Henrik Håkansson och hans kollega Thomas Eldh är det rekommenderade avståndet mellan träd och byggnad halva, eller hela, trädhöjden beroende på vilket trädslag det är.

Att huset påverkas av den uttorkade leran händer successivt i takt med att träden blir större och kräver mer vatten. Det är inget man kan märka på förhand om man inte är medveten om att det kan orsaka problem.

– Ibland har folk kommit tillbaka från semestern och insett att dörren inte går att öppna. Då kan det ha blivit snett i fasaden på grund av en spricka, säger Henrik Håkansson.

Under torra perioder när det är varmt och lite nederbörd torkar leran snabbare. Enligt geoteknikern Thomas Eldh kan det bli ytterligare problem om det fortsätter vara så varmt och torrt under sommaren.

– Det enda som går att göra om man blir drabbad är att ta bort trädet. Då är det åtgärdat, säger Thomas Eldh.

– Rent allmänt borde det finnas information om att leran kan påverka ditt hus. Men nu säger Uppsala kommun att problemet inte ens finns. Lite upplysning vore på sin plats, säger Henrik Håkansson.

– Kommunen äger träd som skadar någon annans egendom. Jag förstår inte att de inte kan göra någonting åt det, säger Thomas Eldh.

Sören Edström hoppas fortfarande på att träden ska tas bort.

– Utan några träd i närheten hade våra byggnader inte tagit skada, säger han.

LÄS MER: Leran Uppsalas guld sedan medeltid