Majoriteten i Region Uppsala satsar 48 miljoner på att minska köerna inom vården. En del av satsningen är att införa ett så kallat patientkontrakt.

Patientkontraktet innebär ett skriftligt kontrakt mellan patient och vården där patienten får en kontaktperson och en vårdplan. Därmed får patienten på ett bättre sätt veta vad som kommer att hända under behandlingen. Kontraktet införs för att minska oro för patienten själv och för personer i dennes närhet och för att få ett samarbete mellan olika vårdgivare.

Mer information kommer under dagen.