De flesta badplatserna i länet är drygt 2 grader varmare än förra året – vid jämförande av siffrorna från 13 juli 2017 och 13 juli 2018. Berklingebadet har stigit från 21 grader till 25, Hargshamns bad visar 22 grader i stället för fjolårets 18 uppmätta grader och Björklingebadet har stigit från 19 till 23 grader.

TIPS: Graden i baden - dagligen uppdaterade badsiffror

Dagligen mäter UNT temperaturen på 15 olika badplatser runt om i Uppland och trenden med ett par grader varmare vatten i år stämmer i princip överallt.

– Det brukar vara en fördröjning på några veckor innan vattnet börjar värmas upp av luften, säger SMHI:s meteorolog Sandra Andersson.

SMHI brukar inte mäta temperaturen på badplatser, men SMHI mäter graden i havsvattnet. Exakt hur lång tid uppvärmningen tar beror på vattendraget storlek. En mindre sjö värms naturligtvis upp snabbare än en havsyta. Utöver luftemperaturen kan även vindar påverka vattenvärmen – eftersom de kan dra med sig kallare vatten från andra platser.

Hur påverkas vattnets temperatur av regn?

– Inte alls mycket. Det finns en viss tröghet i att värma upp vatten och små förändringar har inte så stor påverkan. Precis som när man kokar upp vatten i en kastrull kan det ta tid, säger Sandra Andersson och fortsätter:

– Augusti brukar vara den bästa månaden för bad eftersom juni och juli har hunnit höja vattentemperaturen. I år, med tanke på den varma våren, har vattnet redan blivit varmare på flera håll.