Ledare Miljöpartiets tidigare språkrör Maria Wetterstrand ledde den rödgröna regeringens utredning om bioflygbränsle, som presenterades den 4 mars. Samtidigt satt Wetterstrand i styrelsen och ägde aktier i ett bolag som utvecklar miljövänliga drivmedel. En situation som antikorruptionsorganisationen Transparency International i Sverige har beskrivit som ”en glasklar intressekonflikt” (TT 5/3).

Vissa menar dock att Maria Wetterstrands bolagskoppling är så svag att den inte gör henne jävig, något som har anförts på ledarplats i Dagens Industri (7/3). Och visserligen lär Maria Wetterstrand vara lämpad som statlig utredare – mer än en del andra som regeringen tillsatte under förra mandatperioden. Men det fråntar inte regeringen ansvaret för att ha utnämnt en utredare vars motiv kan ifrågasättas och i förlängningen försvaga såväl utredningens slutsatser som tilltron till hela den lagstiftande processen. Blotta misstanken om att personlig vinning kan ha färgat slutsatserna får inte förekomma.

Samtidigt är det inte första gången som den rödgröna regeringens hantering av det statliga utredningsväsendet kan ifrågasättas. Under den förra mandatperioden tillsattsattes flera utredare med starka partipolitiska kopplingar och agendor. En del fick utreda sina favoritområden. Sittande riksdagsledamöter utnämndes till och med, vilket får anses olämpligt eftersom utredaren då ska rösta om sitt eget förslag. Borta var i många fall de experter, välmeriterade akademiker och landshövdingar som med viss distans till det lagstiftande arbetet tidigare genomfört arbetet.

Intrycket är att Socialdemokraterna – det gamla maktpartiet – gav utredningar för att lugna Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Exempelvis fick Vänsterpartiets bostadspolitiska talesperson Nooshi Dadgostar utreda hur befintliga byggrätter ska bebyggas. Före detta miljöminister Åsa Romson (MP) fick se över landets miljöövervakning. MP:s tidigare partisekreterare Anders Wallner – som omhuldar en friårsreform – fick utreda införandet av ett nytt friår. Ilmar Reepalu (S) levererade en ökänd utredning om vinststopp i välfärden, för att blidka Vänsterpartiet. MP:s talesperson för migration och lika rättigheter, Maria Ferm, fick utreda lagliga vägar för att söka asyl i EU.

De kommande åren lär den rödgröna regeringen, om den sitter kvar, hantera det statliga utredningsväsendet på samma sätt som tidigare. Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna lugnas genom att några av partiernas frontfigurer upphöjs till att utreda en hjärtefråga. Och utredningarna ges av regeringen ett redovisningsdatum så att frågan är begravd över nästa val.

Därmed kan det ifrågasättande som nu har riktats mot utredningen om biodrivmedel för flyget ses som uttryck för ett större problem. Den rödgröna regeringen har de senaste åren politiserat utredningsväsendet och använt utredningar som smörjmedel i förhandlingar med andra partier. Det slår nu tillbaka. (SNB)