Den ska placeras vid Futurum, efter mycket om och men.

Redan 2014 pekade en konsultutredning på det alternativtet och i Håbos budget för 2015 fanns investeringsmedel avsatta för en ny konstgräsplan efter den första i Gröna Dalen, som till stora delar färdigställdes under 2010.

Men projektet, som kan innehålla flera fotbollsplaner, tält och en servicebyggnad, har dragit ut på tiden. Flera utredningar har avlöst varandra och trots att en majoritet av fullmäktigeledamöterna sagt ja, första gången redan 2015, har inte mycket hänt.

I höstas berättade EP om idrottsföreningarnas protester.

"Det händer ingenting och vi kommer inte framåt helt enkelt", kommenterade oppositionsrådet Agneta Hägglund (S).

Men nu verkar det ändå vara på gång. Det finns en tidsplan, förstudien är gjord och 31,5 miljoner kronor är avsatta i budgeten.

Inför kommunstyrelsemötet på måndag är det ett enigt arbetsutskott som föreslår att "Ersättningsplan Björkvallen får sätta i gång". Då kan projekteringen starta i vår.

– Vi är helt eniga om det här. Projektet måste starta nu, säger kommunstyrelsens ordförande Liselotte Grahn Elg (M).

Agneta Hägglund ser det här som en av de stora frågorna i kommunen under 2018, tillsammans med att väcka liv i frågan om ett möjligheternas hus, en sorts multiarena eller allaktivitetshus, i centrala Bålsta.

Björkvallen i gamla Bålsta kommer att vara tillgänglig för spel under årets säsong. Sedan ska området förvandlas till bostäder, enligt det markbytesavtal som kommunen gjort med Skanska.